הביטחון הקהילתי – גבעת שמואל

הביטחון הקהילתי - גבעת שמואל

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי מובילה את המאמץ הממשלתי למניעת אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול.
בשיתוף עם עיריית גבעת שמואל, מובילה מגוון תוכניות אשר מטרתן:
מניעת התנהגויות סיכוניות- פעילות הן בתוך בתי הספר והן במסגרות הנוער הבלתי פורמליות.
חיזוק הקשרים החברתיים- פיתוח תחום ההתנדבות , הרצאות והקניית ידע להורים בנושאים רלוונטיים שונים הכשרה והפעלה של סיירת ההורים העירונית וכו'.

דרישות התפקידבבוקר -ליווי וסיוע בבתי הספר לתלמידים הזקוקים לעזרה בתחומי מוגנות ועבודה משרדית במטה בשעות אחה"צ

לא כולל דיור

  • שם הרכזת: מעיין ערוסי לוי טלפון נייד: 050-8884478 דואר אלקטרוני: maayanar@shlomit.org.il