הביטחון הקהילתי – גבעת שמואל

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי מובילה את המאמץ הממשלתי למניעת אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול. בשיתוף עם עיריית גבעת שמואל, מובילה מגוון תוכניות אשר מטרתן: מניעת התנהגויות סיכוניות- פעילות הן בתוך בתי הספר והן במסגרות הנוער הבלתי פורמליות. חיזוק הקשרים החברתיים- פיתוח תחום ההתנדבות , הרצאות והקניית ידע להורים בנושאים רלוונטיים שונים הכשרה והפעלה של סיירת ההורים…