משכורת (דמי כיס) בשירות הלאומי

בהתאם לתקנות השירות הלאומי כל מתנדב זכאי לדמי כלכלה לכיסוי הוצאותיו בעבור תזונה, הוצאות אישיות ודמי כיס.
התעריף מתעדכן אחת לשנה בחודש ספטמבר ומשתנה בהתאם למקום ואופי השירות של המתנדב (מחירי נסיעות/מגורים בבית או בדירת שירות/ארוחות במקום וכו').

במידה והמתנדב מילא ושלח את הדוחות החודשים שלו ומילא את כל חובותיו המשכורת תכנס לחשבונו ב10 לכל חודש.
עם תחילת השירות, כל מתנדב רשאי לשבת עם הרכזת האחראית עליו ולקבל פירוט מדויק אודות המשכורת שהוא מקבל עפ"י הסעיפים הרלוונטיים לו.

התעריפים המעודכנים מתפרסמים באתר הרשות לשירות לאומי

החל מה 1.1.16 כל מתנדבי השירות הלאומי זכאים לנסיעות בתחבורה ציבורית (עירונית ובינעירונית) בחינם ללא קשר למקום המגורים או ההתנדבות שלהם!! בכדי לקבל את ההטבה יש לגשת בהקדם לעמדות המרכזיות של "רב קו" ברחבי הארץ יחד עם כרטיס השירות וכרטיס רב קו ולעדכן את כרטיס הרב קו בסטטוס 'מתנדב בשירות לאומי'. ברגע שהפרופיל יעודכן, יוכלו כל מתנדבי השירות הלאומי לנסוע חינם בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ.

לימודים בזמן השירות לאומי

על-פי התקנות, מתנדבים בשירות האזרחי-לאומי לא ילמדו לימודים סדירים, אלא אם יש בידיהם אישור מהעמותה בה הם מתנדבים.
הבקשה ללימודים תוגש על-גבי טופס אשר יינתן ע“י העמותה ותאושר במידה ויתקיימו התנאים הבאים:

  1. היקף הלימודים הסדירים אינו עולה על 6 שעות שבועיות.
    מעבר ל 6 שעות שבועיות, נדרש אישור מיוחד מהגוף האחראי על כל העמותות.
  2. הלימודים לא יפגעו במסגרת ההתנדבותית השבועית המחייבת, ועל כן יש צורך גם
    בידיעה ובאישורו של מקום השירות של המתנדב.

הערה: לימודים שאינם לימודים סדירים וכן לימודים הנדרשים ע“י מקום השירות לביצוע מטלות השירות אינם מחייבים קבלת אישור לפי נוהל זה.

בקשה לאישור לימודים סדירים:

  1. בקשה לאישור לימודים סדירים בזמן השירות הלאומי תוגש בכתב מהמתנדב/ת לעמותה.
  2. בבקשה יצוין שם המוסד והיקף שעות הלימוד השבועיות המתוכנן, ואליה תצורף תכנית הלימודים.
  3. המפעיל יאשר על גבי הבקשה את הסכמתו ללימודי המתנדבת בהתאם לתכנית האמורה.

ביטול אישור:

במידה ונמצא כי הלימודים שאושרו פוגעים בתפקודה של המתנדבת, רשאית העמותה לבטל את אישור הלימודים.
האחראי על העמותות (מנכ"ל מנהלת השירות הלאומי)רשאי שלא להכיר בתקופת הלימודים כתקופת שירות, אם מצא שאושרו הלימודים מבלי שנתקיימו התנאים
שלעיל, או שהם חדלו מלהתקיים לאחר מתן האישור.
העתק הבקשה והאישור יישמרו אצל הגוף המוכר במשך תקופת השירות של המתנדבת.

אישור לימודים יהיה תקף לשנת לימודים אחת. לשנה נוספת, תוגש בקשה חדשה. בעת מעבר בין גופים מוכרים (עמותות) או בין גופים מפעילים (מקומות שירות), יפוג תוקף האישור.

חתונה בזמן שירות לאומי

מתנדבת הנישאת בזמן השירות זכאית לחופשה נוספת בת 9 ימים קלנדריים רצופים כולל יום הנישואין. כל היעדרות נוספת תהא על חשבון מכסת החופשה השנתית שלה.

טיפולי שיניים למתנדבי/ות השירות הלאומי

כחלק מההטבות למתנדבי השירות הלאומי אנו שמחים לבשר לך כי בהמשך למהלך ארוך לו שותפים עמותות השירות הלאומי יחד עם מנהלת השירות הלאומי נחתם חוזה עם מכבידנט המאפשר חלק מטיפולי השיניים במרפאות מכבידנט על חשבוננו

להורדת הטפסים לחץ/י כאן

בקשה למחיקת רישום פלילי

עפ"י תקנות הרשות לשירות לאומי-אזרחי,

מתנדבים בעלי רישום פלילי יהיו זכאים לפנות לועדה מטעם הרשות שתפקידה יהיה לדון ולגבש המלצה שתועבר למשרד המשפטים ולנשיא המדינה, בעל הסמכות למחוק רישומים פליליים.

מתנדב יכול לפנות לוועדה אם הוא עתיד לסיים שירות לאומי בן 12 חודשים לפחות. הבקשה יכולה להיות מוגשת לאחר שהמתנדב סיים 10 חודשי שירות לפחות, או עד חצי שנה לאחר השירות.

מתנדב שמעוניין לפנות לוועדה שהוקמה בעניין זה או לקבל מידע נוסף לגבי ההליך מוזמן לפנות לעו"ס ורכזת המערך הסוציאלי של העמותה בטלפון 03-7564828 או במייל liron@shlomit.org.il

לטופס בקשה למחיקת רישום פלילי לחצ/י כאן

לנוהל המלא לחצ/י כאן

לאיגרת למתנדבים מהרשות לשירות לאומי אזרחי לחצ/י כאן

הטבות והנחות בשבילכם

בימים אלו אנו עובדים על איסוף הטבות והנחות שונות עבור בני השירות מבתי עסק מגוונים ברחבי הארץ,

בהמשך נעלה לכאן את הרשימה, ואתם תוכלו לצפות בהטבות השונות המוצעות לכם.

ההטבות ניתנות בהצגת כרטיס שירות לאומי.