תיכון עמל למדעים ואומנויות – חדרה

תיכון עמל למדעים ואומנויות - חדרה

ישוב: חדרה
תחום: חינוך

בית ספר תיכון מקיף שש שנתי. ישנה התמקדות בשני התחומים של מדעים ואמנויות.
בית הספר דוגל בחינוך לערכים, עידוד למצוינות ומוגנות

דרישות התפקידסיוע לצוות בית הספר ולתלמידים מבחינה לימודית וחברתית ורגשית. בחטיבה התחתונה ובחטיבה העליונה.

לא כולל דיור

  • שם הרכזת: רוני מרון טלפון נייד: 050-8874458 דואר אלקטרוני: ronima@shlomit.org.il