משרד המשפטים – בית הדין לעררים – תל אביב

משרד המשפטים - בית הדין לעררים - תל אביב

בית הדין לעררים, הוקם על מנת לדון בעניינים הנוגעים לכניסה לישראל, יציאה מישראל, הקבועים בחקיקה ומהווה ערכאה שיפוטית אשר תחת ידה יוצאות החלטות מהותיות, הנוגעות לליבת זכויות האדם, אשר יש בהן כדי להשליך לעיתים על כלל אזרחי ישראל.

דרישות התפקידבית הדין לעררים כולל בתוכו בית משפט קטן ובני השירות משתלבים בעבודה משרדית מעניינת.

לא כולל דיור

  • שם הרכזת: יאנה כהן טלפון נייד: 050-8883451 דואר אלקטרוני: yanach@shlomit.org.il