בית ספר תיכון – הגימנסיה העברית הרצליה – תל אביב

בית ספר תיכון - הגימנסיה העברית הרצליה - תל אביב

בית ספר תיכון

לא כולל דיור

  • שם הרכזת: ספיר עזרא טלפון נייד: 050-8441006 דואר אלקטרוני: sapire@shlomit.org.il