בית היוצר – רעננה – שיל"ת

בית היוצר - רעננה - שיל"ת

דרישות התפקידסיוע וליווי לפגועי נפש מעל גיל 20 שנמצאים במרכז שמשלב אומנות ויצירה

כולל דיור

  • שם הרכזת: מאירה קלנדר טלפון נייד: 050-4488389 דואר אלקטרוני: meira@shlomit.org.il