משרד המשפטים – מקרקעין – תל אביב

משרד המשפטים - מקרקעין - תל אביב

אגף רישום והסדר מקרקעין כולל שלושה תחומי פעילות עיקריים: רישום מקרקעין, הסדר זכויות במקרקעין ופרצלציות.
לשכות הסדר המקרקעין אחראיות להסדרת זכויות הקניין במקרקעין שבתחומי המדינה.

דרישות התפקידעבודה משרדית מעניינת

לא כולל דיור

  • שם הרכזת: ספיר עזרא טלפון נייד: 050-8441006 דואר אלקטרוני: sapire@shlomit.org.il