בי"ס קשת לילדים בסיכון – שיל"ת

בי"ס קשת לילדים בסיכון - שיל"ת

בית ספר 'קשת' הינו בית לכל התלמידים הלומדים בו. מטרת ביה"ס הינה לקדם את התלמיד בהיבט הרגשי, ההתנהגותי, הלימודי והחברתי כך שיוכל להשתלב במסגרות חינוכיות-חברתיות בקהילה.

דרישות התפקידבת השירות משתלבת כחלק מצוות בית הספר ומהווה מבוגר משמעותי היוצר קשר מתקן עם התלמידים על בסיס אמון, רציפות, הכלה וקבלה. נתינת עזרה לימודית וחברתית לתלמידים.

כולל דיור

  • שם הרכזת: שירה פולוביאן טלפון נייד: 050-8884964 דואר אלקטרוני: shirapo@shlomit.org.il