לקט ישראל – שיל"ת

לקט ישראל - שיל"ת

לקט ישראל הוא הארגון היחיד בישראל העוסק בהצלת מזון בלבד למען הזקוקים לו. הארגון אחראי לאיסוף וקטיף עודפי מזון איכותיים ומגוונים, וחלוקתם באמצעות עמותות לטובת מאות אלפי נתמכים בכל הארץ.
חלק ניכר מפעילות לקט ישראל מתבצע על ידי מתנדבים מהארץ ומהעולם, המסייעים ברוחב לב ותורמים באופן משמעותי להמשך הפעילות השוטפת של הארגון.

דרישות התפקידמגוון תפקידים: 1.תפקיד משרדי - תחקיר אינטרנט ו/או רכזת גיוס תרומות - ברעננה כולל דיור. 2.תכנות- דרוש ידע מקצועי - ברעננה כולל דיור. 3.שטח חקלאי - לסיוע בקבלת קבוצות מתנדבים בשטח החקלאי. בראשלצ כולל דיור.

כולל דיור

  • שם הרכזת: מעיין דהן טלפון נייד: 050-8844094 דואר אלקטרוני: Mayaand@shlomit.org.il