נופית רחמים

רכזת שיווק ופיתוח שיל"ת

nofite@shlomit.org.il

050-8440034