ענבר וודקה

רפרנטית משרד החינוך, מגזר ערבי, בקרה וטופס מעבר

inbar@shlomit.org.il

03-6129202

שלוחה 122