לירון גולן

עו"סית ומנהלת המערך הסוציאלי

liron@shlomit.org.il

03-6129202

שלוחה 208