ליה גור

רפרנטית שיבוצים – אוכלוסיות מיוחדות ושיל"ת משרד הביטחון

liagur@shlomit.org.il

03-6129202

שלוחה 218