גלית מוריץ

כרטיס מתנדב, אישורי שירות

galit@shlomit.org.il

03-6129202

שלוחה 125