אביגיל אפרתי

רכזת ניהול מידע

avigail@shlomit.org.il

03-6129202

שלוחה 210