שלום,

כדי להכיר את הכללים, הזכויות והחובות שלך, יש לבחור את המסלול המתאים ולקרוא את התקנונים:

נהלים בתקופת הקורונה

שימו לב כי הנוהל המחייב כרגע הוא "נוהל חזרה לשגרה" וכי נוהל גל שני הוא טיוטה אשר יופעל במידת הצורך ותינתן על כך הודעה.