נהלים ודגשים למתנדב המתחיל إجراءات وتوكيدات للمتطوع/المتطوعة الجديد/الجديدة في القسم العربي الدرزي

מתנדב/ת יקר/ה,

במסגרת היותך מתנדב/ת בשירות האזרחי, עליך להכיר את זכויותיך וחובותיך.

المتطوع/المتطوعة العزيز/ة

في أطار تطوعك في الخدمه المدنيه عليك التعرف علو حقوقك وواجباتك