נחשול

בשלומית פועלות 2 קבוצות נחשול ברחבי הארץ. התכנית משלבת צעירים וצעירות בסיכון בשירות הלאומי-אזרחי ומטרתה לאפשר לצעירים אלה, הנמצאים בהדרה חברתית להשתלב בהצלחה בקהילה ובחברה הישראלית.
הצעירים עוברים פעילויות ליווי והכשרה נוספות המועברות על ידי מדריך מקצועי מטעם עמותת על"ם ובליווי אישי צמוד של רכזת מעמותת שלומית.

לפרטים נוספים:

דבורה היוז

נתיבות + נחשול שדרות
dvora@shlomit.org.il
050-8884452

דבורה