הטבות למסיימי השירות האזרחי

תשלום מענק ופקדון

תשלום מענק ופקדון יועברו לבנק של תוך 60 יום ממועד סיום השירות וזאת בתנאי שהמתנדב/ת שלח/ה את כל הדוחות החודשים כשהם מלאים וחתומים ולא נמצאו חוסרים בימי שירות או חריגות בימי חופשה או מחלה.

מענק שחרור

שירות אזרחי באורך של 12 חודשים – 4,841.88 ש"ח
שירות אזרחי באורך של 24 חודשים – 9,683.76 ש"ח
*הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים כל חודש
המענק מועבר תוך 60 יום, ישירות לחשבון הבנק שאליו הועברו דמי הכיס מהשירות הלאומי לכן מומלץ להשאיר את חשבון הבנק של המתנדב פעיל בתקופה זו. המענק זמין לרשות המתנדב/ת לכל שימוש שיבחר.

פקדון

שירות לאומי באורך של 12 חודשים – 7,014.48 ש"ח
שירות לאומי באורך של 24 חודשים – 14,028.96 ש"ח
*הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים כל חודש
כספי הפיקדון אינם מועברים לחשבון הבנק הפרטי של המתנדב! יש לגשת לכל אחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי (גם אם החשבון האישי של המתנדב/ת מתנהל בבנק אחר). הפיקדון נמצא בחשבון מעבר של הבנק וממנו יקבל המתנדב/ת את הסכום לפי האישורים שיביא.

הפקדון מיועד ל6 המטרות הבאות בלבד:

1.לימודים- השלמת השכלה תיכונית, לימודים קדם אקדמאים (לרבות הכנה למבחנים פסיכומטריים), לימודים אקדמאים, במוסדות המוכרים לצורך זה ע"י שר החינוך או אחד השרים האחרים שנקבעו לכך בחוק.
2.הכשרה מקצועית- כל קורס מקצועי בכל תחום שהוא ובלבד שמוסד הלימודים אליו נרשמת והקורס בו בחרת ללמוד באותו מוסד, הוכרו לצורך חוק זה ע"י שר התעשייה המסחר והתעסוקה או אחד השרים האחרים שנקבעו לכך בחוק.
3.דיור- רכישת או בניית דירת מגורים החל ממועד הגיוס ואילך.
4.הקמת עסק – הקמת עסק עצמאי חדש או הצטרפות לעסק קיים לצורכי פרנסה (כולל שותפות וחברה בע"מ)
5.נישואין- לנישואין לאחר תום תקופת השירות.
6.לימודי נהיגה ברכב פרטי- הפיקדון יינתן עבור תשלום למורה, תאוריה ואגרת טסט, עבור מינימום של 5 שיעורים בעלות של עד 130 ₪ לשיעור (לחלק המשולם למורה בלבד בבתי ספר לנהיגה/מורה פרטי המוכרים במשרד התחבורה

תקופת הזמן לשחרור הפיקדון:

לרשות המתנדב/ת 7 שנים בלבד למימוש הפיקדון! למסיימים לפני 12.7.2010, ו10 שנים למסיימים אחרי 12.7.2010.
יש לציין כי לאחר 5 שנים, אם המתנדב/ת עדיין לא השתמש/ה בפיקדון, הוא זכאי/ת להשתמש בו ללא הגבלת מטרה (מ-6 המטרות הנ"ל)
שימו לב:
בתום 7 / 10  שנים בהתאמה, יתרת הפיקדון תמחק והזכאות תבוטל.

עוד פרטים ומידע אודות סכומי הזכאות, אופן המימוש ופירוט האפשרויות העומדות לזכותך ניתן למצוא באתר הקרן והיחידה להכוונת חילים משוחררים של משרד הבטחון

ביטוח לאומי

חובה על המשוחרר/ת לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות!

מי שסיימ/ה שירות לאומי-אזרחי החל מ1.1.2015 זכאי/ת לפטור בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ב-2 החודשים הראשונים שלאחר תום השירות (במקרה ואינו עובד)

מס הכנסה

הטבות למשך 36 חודשים.

מענק עבודה נדרשת (מועדפת)

לפחות 150 ימי עבודה במהלך שנתיים מיום השחרור. עבודה חיונית למשק.
גובה המענק: 9,722 ש"ח.
הערה: מענק השחרור משתנה מתקופה לתקופה בהתאם לנתונים שמפרסמת היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

דמי אבטלה (מינימום 24 חודשי שירות)

בשנה הראשונה שלאחר סיום השירות האזרחי

בשנה השניה שלאחר סיום השירות האזרחי – אחרי חובת הוכחה של 12 חודשי עבודה מלאים מתוך 18 החודשים שקדמו למועד התחלת העבודה הנדרשת.

השכלה גבוהה באזורי סיוע (פריפריה)

לימודי הכשרה מקצועית, לימודי מכינות קדם אקדמאיות ולימוד לשיפור תעודת הבגרות. מימון של כ- 50% משכר הלימוד שנה א' במסלול הנדסאים, טכנאים.

במסגרת קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע (פריפריה) , ייהנו "הזכאים" ממימון עלות שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר (ראשון).פרטים נוספים באתר היחידה להכוונת חיילים משוחררים