בכל שנה, קצת לפני חנוכה, מתחילים המיונים המוקדמים בכמה מקומות שירות ספציפים

חשוב מאוד להירשם קודם לשיל"ת https://goo.gl/moU8Ld

ואז להמשיך בתהליך מול כל מקום.

כפתור חזרה לאתר שילת