בדף זה תוכלי למצוא את כל טפסי ההרשמה, הן לשיל"ת והן למקומות שירות ספציפים שדורשים סינון ראשוני ומילוי טפסים

תהליך ההרשמה לשיל"ת

רצוי לעשות את התהליך עם הרכזת המלווה בבי”ס

  • לקבלת טפסי הרשמה ניתן להוריד טופס הרשמה ולמלא שאלון הכוון דרך אתר האינטרנט shilat.org.il ניתן לפנות לרכזת המלווה בבי”ס או להתקשר לטלפון 03-7564817. את הטפסים יש להחזיר לרכזת המלווה בבי”ס או למשרדי העמותה: “עמותת שלומית” רח’ מנחם בגין 16 ת.ד 52117, רמת גן 1738 או לפקס: .03-7564820
  • חשוב למלא את הטפסים בכתב יד קריא וברור, בנוסף יש לצרף : צילום פטור 2 תמונות צילום תעודת זהות צילום כרטיס קופ”ח אישור רפואי חתום ע”י רופא פרטי חשבון בנק צילום תעודת שליש אחרונה מבי”ס
  • ראיון אישי עם רכזת האזור – מטרת הראיון להכיר אותך לעומק, על מנת שנוכל למצוא עבורך מקום שירות מתאים. חשוב לספר בראיון כמה שיותר על עצמך, כמו כן זו הזדמנות עבורך לשאול שאלות לגבי השירות.
  • ראיון במקום שירות – מטרתו הכרות ובחינת התאמה בינך לבין מקום השירות.
  • רק אישור ממקום השירות ומהרכזת לגבי התאמתך לתחום שבחרת יבטיח כי התקבלת לשירות הלאומי.

הצהרות

נהלים