הרב יובל שרלו – רב מייעץ אגף שיל”ת

לבנות היקרות העומדות בפני הכרעות חשובות בהמשך חייהן, נביאי ישראל לימדו אותנו פעמים רבות על החשיבות העליונה של ענייני הצדק והחסד, היחס לגר ליתום ולאלמנה, והמבט המוסרי על החיים. אפילו בהפטרת יום הכיפורים, ביום הקדוש והעליון שלנו, אנו קוראים בבתי הכנסת ולמדים על כך שלא הצום הוא העומד במרכז, אלא “פתח חרצובות רשע והסר אגודות מוטה”, והחובה לשלח רצוצים חופשי ו”עניים מרודים תביא בית”. זהו ממש יסוד החברה, והנביאים לימדו אותנו כי בראש ובראשונה עם ישראל נמדד לפי העמידה שלו בעקרונות האלה. קשה למצוא מקום המיישם את היסודות האלה יותר מאשר השירות הלאומי

בהליכה לשירות הלאומי אנו מדגישים כי מבין כל היעדים הגדולים שיש בחיים – חייבים למצוא מקום מרכזי ומהותי ליסודות האלה.

אנו גם מבטאים את תפישתנו כי הביטחון הלאומי של עם ישראל מותנה בכמה מרכיבים – יש חשיבות כמובן לכל כוחות הביטחון, ובד בבד ישנה חשיבות עילאית ללכידות הלאומית הפנימית, לצדק החברתי, ולכל הנושאים החשובים כל כך שהשירות הלאומי מיישם.

במקביל לחשיבות התרומה העצומה שבשרות הלאומי, כל השותף בו עובר גם תהליכים פנימיים: תהליכים של עזיבת מערכת החינוך ועמידה עצמאית על הרגליים; הטמעת החשיבות העילאית של הבחירה החופשית, והליכה בדרכי אמונה והלכה מכוח הנאמנות והברית ולא מכוח הכפייה של המוסד החינוכי; שינוי תפישת עולם ביחס לחשיבות דברים בחיים; הכרת נדבכים נוספים של עם ישראל ועוד ועוד.

בסופו של דבר, מוצאים את עצמנו במקום רחב יותר ועמוק יותר מכוח התקופה הארוכה של השירות.

בברכה,

יובל שרלו

sharlo