נוהל רציפות השירות אשר הופץ ע"י הרשות לשירות הלאומי בעקבות הכנסו לתוקף של החוק החדש לשירות הלאומי, ומתייחס למתנדבים/ת אשר החלו את שירותם ב01/09/2018, מחויבים לסיים את השירות תוך שנה וחודש (כולל השלמות). במקרים חריגים, ניתן לבקש אישור לחודש נוסף, דהיינו, שאם מתנדב/ת יצא/ה להפסקת שירות של יותר מחודש-חודשיים במהלך השנה, ורוצה להמשיך בשירות, הוא/היא יתחיל את הספירה מחדש ותקופת השירות עד אז לא תחשב לו/ה לזכויות שאחרי השירות.

לדוגמא, מתנדב/ת שהתחיל/ה ב01/09/2018, מחויב/ת לסיים (במידה והיו הפסקות שירות) ב01/10/2019 ובמקרים מיוחדים עם אישור ב01/11/2019.

שימ/י לב! חשוב מאוד להקפיד על הגשת דו"ח נוכחות דרך האפליקציה מדי חודש בחודשו כדי שנוכל לדעת בזמן אמת האם יש רציפות שירות, כמה ימי חופש ומחלה נוצלו וחוסרים שנצברו, ולא ניתקל בהפתעות בשלב מאוחר מדי..

מצ"ב מכתב מהרשות והנוהל לרציפות השירות

מוזמנים לקרוא בעיון את הנוהל, למידע נוסף ושאלות, ניתן לפנות לרכזת שלך,  או למשרד- לגלית 03-7564805