עמותת שלומית הוקמה בשנת 1993 ביוזמתם של יו"ר העמותה מר עמי ברגמן ומייסדת העמותה והמנכ"לית הראשונה הגברת חיה שמואל ז"ל. מאז הקמתה שירתו בשורותיה כ-40,000 מתנדבות ומתנדבים, יהודים וערבים, חילונים, מסורתיים ודתיים. כיום משרתים בעמותה כ-3,500 מתנדבים, הפרוסים בכ–250 ישובים בכל רחבי הארץ. מספרם הולך וגדל מדי שנה.

שלומית היא עמותה פלורליסטית א-פוליטית, המציעה מגוון רחב של פתרונות לצעירים ולצעירות, בוגרי תיכון בגילאי 18-23, שאינם מגויסים לצה"ל (בעלי פטור משירות צבאי) בנות ובנים יהודיים, חילונים ודתיים, בנות ובנים מהחברה הערבית והדרוזית, צעירות וצעירים עם מגבלה, נוער בסיכון ועוד.

שלומית הינה חלוצה בהפעלת שירות לאומי אזרחי לבנים, כמו כן היתה הראשונה בהפעלת שירות אזרחי במגזר הערבי. זכותם לשירות לאומי ואזרחי ולזכויות המוקנות בגינו, הובטחה לאחר מאבק ציבורי ומשפטי ממושך שניהלה העמותה, לרבות פנייה לבג"צ בשנת 1996.

עד להקמתה של שלומית לא ניתן מענה לצעירים אלה, ונמנעה זכותם לתרום לחברה ולמדינה, וליהנות מהזכויות הנובעות מתרומה זו.

מימוש החזון של מייסדי העמותה חולל מהפיכה חברתית בישראל בכל הקשור להתנדבות פלורליסטית, חילונית ואזרחית ושינה את סדר ההעדפות של הפרט.

מאז הקמתה שלומית מהווה פורצת דרך וסמן ימני בתוך השירות הלאומי והאזרחי וגאה להיות שותפה מובילה ומשפיעה בשדה הזה.

החזון

עמותת שלומית תמשיך להיות שותפה בבניית אזרחות טובה בחברה רב תרבותית ותהווה בבואה של החברה הישראלית במיטבה.

היעוד

הפעלת צעירות וצעירים בעלי פטור מצה"ל המסוגלים להתנדב, להשתלב, לתרום ולהיתרם בשירות הלאומי והאזרחי, באמצעות יצירת תהליך המעצב חוויה חיובית, העצמה ושייכות למסגרת בה הוא מתנדב, על ידי צוות מקצועי וערכי.

ערכים מרכזיים

  • אנושיות – האדם במרכז
  • יושר, יושרה והוגנות
  • פלורליזם וא-פוליטיות
  • מצוינות מקצועית
  • למידה וחדשנות
  • אחריות וסולידריות

עקרונות פעולה

  • מחויבות ערכית
  • מומחיות מקצועית
  • מצוינות ניהולית
  • איתנות כלכלית