בסוף כל שנה אנו רוצים לשלוח משוב להורים של מתנדבים שעברו אצלינו.

מצ"ב לינק עם טלפונים שונים במערכת עבור כל מתנדב פעיל נכון ל20/01/2019 יש לכתוב בעמודה השמאלית הצהובה מספר טלפון של ההורה, בהמשך השנה כאשר יתווספו עוד מתנדבים, יש להוסיף אותם ידנית לטבלה

לרשימת הטלפונים לחצו כאן