שלום לרכזות האגף לתכניות מיוחדות:)

בעמוד זה נעדכן את הדברים המיוחדים לאגף זה.. טופס רישום נוכחות/ טפסים ועוד

טופס לרישום נוכחות: יש להעתיק לינק זה ולשלוח למתנדבים בזמן ההכשרה לרישום

https://goo.gl/aSEdrS