שירות לאומי בדרום ובירושלים-

בתחומי בריאות, חינוך, בטחון ועוד

יש ללחוץ על הלשונית לאיזור המתאים בארץ

ולדפדף בחוברת המתאימה לאיזור

רכזת: ליאת סויסה טלפון:050-8884453

מקומות אשדוד

רכזת: שירה אהרון  טלפון: 050-8884479

מקומות בש אופקים

רכזת: דבורה היוז  טלפון: 050-8884452

מקומות נגב מערבי

רכזת: יערה פלדינגר  טלפון: 050-8881427

מקומות לכיש

רכזת: מאיה איתן  טלפון: 050-8884473

מקומות ים מרכז

רכזת: אלונה רוטם  טלפון: 050-8884817

מקומות תא יפו