-מגוון מקומות שירות לאומי פנויים בדרום ובירושלים

בתחומי חינוך מגוונים, תחום הבריאות-בתי חולים בתפקידי סיעוד ומזכירות רפואית והדרת ועוד

יש ללחוץ על הלשונית לאיזור המתאים

וליצור קשר עם הרכזת

בהצלחה!

רכזת: ליאת סויסה טלפון:050-8884453

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
אשדודמאוחדת מזכירות קרן היסודללא דיורמזכירות רפואית1
אשדודמכבי פארם רובע ז'ללא דיורסיוע לרוקחת1
אשדודמכבי רובע גללא דיורמזכירות רפואית1
אשדודמועדונית ילדים בסיכוןללא דיורחונכת במועדונית ילדים בסיכון1
אשדודמאוחדת מרפאת שיינים רובע דללא דיורמשרדי משולב עם הוצאת תיקים והחזרת תיקי מטופלים1
אשדודמוקד 106 עיריית אשדודללא דיורמוקדנ/ית במוקד1
אשדודבית ספר שירת הים חינוך מיוחדללא דיורחונכת בכיתת ליקוי שמיעה1

רכזת: שירה אהרון  טלפון: 050-8884479

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
באר שבעאלו"ט -כפר האירוסיםכולל דיורמרכז תעסוקתי שיקומי לבוגרים אוטיסטים במגוון תפקידים1
באר שבעבית חולים סורוקהכולל דיורתפקיד מנהלי/ סייעני רפואה (חובה קורס בתחילת שנה).כמה שיותר
באר שבעכפר רפאלכולל דיורכפר לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. משתלבים בבתי המלאכה השונים ובפעילות התרבותית.1
באר שבעעוגןכולל דיורפנימייה- מסגרת לנוער בסיכון. ליווי של החניכים וסיוע במקום.1
באר שבענגב זוכולל דיורטיפול- ניקוי, האכלה והעשרה במחלקות שונות1
באר שבעבית ספר אילנותכולל דיוריסודי חינוך מיוחד -פיגור ונכויות. סיוע בכיתות, בצהרים מתלווים למועדונית.1
באר שבעבית ספר אלומותכולל דיורבית ספר יסודי. המתנדבים מסייעים לצוות ולתלמידים בכיתות.2
באר שבעבית ספר מולדתכולל דיוריסודי רגיל + לקויי שמיעה. סיוע בכיתות ועזרה לימודית וחברתית. בצהרים מתלווים למועדונית2
באר שבעפנימיית אשל הנשיאכולל דיורפנימייה חקלאית לנוער1
באר שבענגב זוכולל דיורטיפול והדרכה בבע"ח2

רכזת: רעות בן סימון   טלפון:050-8289305

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
באר שבעסורוקה סיעודכולל דיורסיוע לאחיות ולצוות הרופאים במחלקות השונות
באר שבעקופת חולים כלליתללא דיורמזכירות רפואית/ סיעוד/ סיוע רופא
דימונהקופת חולים כלליתמזכירות רפואית/ סיעוד/ סיוע רופא
באר שבעתיכון מקיף זכוללתגבור לימודי1
באר שבעתיכון מקיף וכוללתגבור לימודי
באר שבעבית יציבללא דיורהדרכה בגנים ובתי ספר בתחום הפיסיקה ומדעים1
באר שבעאגף הרווחהללא דיורעבודה משרדית1
דימונהביהס יסודי דקליםללא דיורתגבור לימודי1
דימונהביהס יסודי יצחק שדהללא דיורתגבור לימודי1
באר שבעכפר הנוער האשל הנשיאכוללתגבור לימודי1
באר שבעמרכז חירום לנוערללא דיורטיפול בשוטף בילדי רווחה שהוצאו מהבית1

רכזת: דבורה היוז  טלפון: 050-8884452

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
נתיבותמכבי שרותי בריאותללא דיורמשרדי ודוגמת
קרית גתכלליתללא דיורמשרדי \סיעוד
שדרותכלליתללא דיורמשרדי \סיעוד
שדרותמכבי שרותי בריאותללא דיורסיעוד

רכזת: יערה/שירה  טלפון: 050-8881427

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
אשקלוןבית חולים ברזיליללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לאחיות במחלקות.
אשקלוןוהדרת פני זקןללא דיורסיוע חברתי לקשישים
אשקלוןקופת חולים כלליתללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לרופאים
אשקלוןקופת חולים מאוחדתללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לרופאים
אשקלוןקופת חולים מכביללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לרופאים
בת הדרמועצה אזורית חוף אשקלוןללא דיורמחקלת רווחה1
יד מרדכיבית ספר יסודיללא דיורעזרה לילדי בית הספר בכתות או פרטני

רכזת: מאיה איתן  טלפון: 050-8884473

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
ירושליםהדסה עין כרםכולל דיורסיוע לצוות הרפואי והסיעודי במחלקות השונות/ מזכירות רפואית.ללא הגבלה
ירושליםמשטרת ישראלללא דיורעבודה משרדית ביחידות השונותללא הגבלה
ירושליםרלב"דכולל דיורבני השירות עובדים בשיתוף פעולה עם המשטרה ועוסקים בהזנת תכנים, גרפיקה ועריכת סרטים.1
ירושליםמשרד הפניםללא דיורסיוע במחלקות השונות: מענה טלפוני, עבודה בסביבה ממוחשבת.1
ירושליםמשרד החינוךכולל דיורעבודה משרדית ביחידות השונות2
ירושליםמשרד התקשורתללא דיורעבודה משרדית ביחידות השונות1

רכזת: עדי עופר טלפון: 050-8884817

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
ירושליםבית ספר הגימנסיהכולל דיורתגבור לימודי וחברתי3
ירושליםעמותת הזנקכולל דיורהמתנדבים משתלבים בצוות ההוראה בבתי הספר ומבצעים הדרכות לתלמידים בתחום הטכנולוגיה.
ירושליםאישה לאישה-מקלט לנשיםכולל דיורסיוע וטיפול בגן ילדים אשר נמצא בתוך המקלט .
ירושליםאיתנים-מחלקת ילדיםכולל דיורהפעלת ילדים אשר אינם משולבים בבית הספר או שהוצאו מהכיתה וסיוע והדרכה בפעילויות שונות.1
ירושליםאלו"ט -הוסטל בית אביבכולל דיורהוסטל לבוגרים אוטיסטים.. המתנדבים מהווים חלק מהצוות הטיפולי-חינוכי .1
ירושליםאתנחתאכולל דיורקורת גג זמנית לנוער בסיכון. הדרכה וליווי הנוער המגיע להוסטל במהלך היום.1
ירושליםבית ספר יד המורהכולל דיורבי"ס רגיל שמשלב כיתות חינוך מיוחד. סיוע פרטני וקבוצתי בכיתות3
ירושליםבית ספר תיכון מסורתיללא דיורסיוע לצוות החינוכי בכיתות של תלמידים לקויי תקשורת המשתלבים בכיתות השונות.1
ירושליםמית"ל-אלו"טכולל דיורהדרכה במרכז תעסוקתי שיקומי לאוטיסטים בוגרים.2
בית שמשמז"פ- מעבדה לזיהוי פלילי