הטבות למסיימי השירות הלאומי

מענק שחרור:
שירות לאומי בן 12 חודשים – 4,841.88 ש"ח
שירות לאומי בן 24 חודשים – 9,683.76 ש"ח

פקדון אישי:
מיועד לדיור, לימודים, הכשרה מקצועית, הקמת עסק, נישואין ורשיון נהיגה
שירות לאומי בן 12 חודשים – 7,014.48 ש"ח
שירות לאומי בן 24 חודשים – 14,028.96 ש"ח

שימו לב, הסכומים מתעדכנים לפי המדד – ניתן לראות את הסכומים המדויקים באתר של הקרן להכוונת חיילים משוחררים

ביטוח לאומי:
חובה על המשוחרר/ת לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות!

מי שסיימ/ה שירות לאומי-אזרחי החל מ1.1.2015 זכאי/ת לפטור בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ב-2 החודשים הראשונים שלאחר תום השירות (במקרה ואינו עובד)

מס הכנסה:
הטבות למשך 36 חודשים.

מענק עבודה נדרשת (מינימום 24 חודשי שירות)
לפחות 150 ימי עבודה במהלך שנתיים מיום השחרור. עבודה חיונית למשק.
גובה המענק: 9,950 ש"ח.
הערה: מענק השחרור משתנה מתקופה לתקופה בהתאם לנתונים שמפרסמת היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

דמי אבטלה (מינימום 24 חודשי שירות)
בשנה הראשונה שלאחר סיום השירות לאומי
בשנה השניה שלאחר סיום השירות הלאומי – אחרי חובת הוכחה של 12 חודשי עבודה מלאים מתוך 18 החודשים שקדמו למועד התחלת העבודה הנדרשת.

קרן לסיוע נוסף:
לימודי הכשרה מקצועית, לימודי מכינות קדם אקדמאיות ולימוד לשיפור תעודת הבגרות. מימון של כ- 80% משכר הלימוד שנה א' במסלול הנדסאים, טכנאים.

עדכון בחוק קליטת חיילים משוחררים
מימון לימודים שנה א' באזורי סיוע (פריפריה). לפרטים נוספים לחץ/י כאן

* מידע מפורט לגבי זכויות והטבות נוספות ניתן לקבל באתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים

מענק לאחר סיום השירות הלאומי

גובה מענק השחרור נקבע בהתאם לאורך השירות הלאומי וסכומי הזכאות נצברים ומחושבים על בסיס חודשי, וצמודים למדד המחירים לצרכן. אופן החישוב נעשה לפי אורך שירות מכסימלי של 24 חודשים.

במהלך השירות כל מתנדב אחראי למלא דוח נוכחות חודשי אשר חתום על ידי מנהל מקום השירות בו הוא מתנדב, ולשלוח את הדוח עם כל האישורים הנדרשים (כדוגמת אישור מחלה) למשרדי העמותה. עם סיום השירות כל הדיווחים מועברים לקרן וליחידה להכוונת חיילים משוחררים שמעבירה למתנדב את מענק השירות הלאומי.

סכום מענק השירות הלאומי יועבר ישירות לזכות חשבונו האישי בבנק של המתנדב תוך 20 עד 60 ימים ממועד סיום השירות וזאת בתנאי שהמתנדב שלח את כל הדוחות החודשים כשהם מלאים וחתומים ולא נמצאו חוסרים בימי שירות או חריגות בימי חופשה או מחלה. במקרים חריגים, בהם הדיווח אודות סיום השירות אינו מגיע לקרן מהגופים המדווחים בפרק הזמן הרגיל, עלול מענק השחרור להתאחר אף מעבר לתקופה זו.

במידה והמענק לא מתקבל בפרק הזמן המצוין, רצוי לוודא מול רכזת השירות שהייתה אחראית על המתנדב בשנה האחרונה שאכן כל הדוחות התקבלו והמתנדב דווח כמסיים שירות במועד. במידה והכול דווח כראוי ניתן לקבל פרטים נוספים ומידע מפורט דרך אתר האינטרנט של היחידה להכוונת חיילים משוחררים על ידי הקלדה של מספר תעודת זהות ומספר חשבון בנק או ליצור קשר עם היחידה לחיילים משוחררים.

בהמשך לתיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים שאושר בכנסת ישראל, מענק השחרור יוגדל באופן הדרגתי ביחס לשיעורו הנוכחי, לאורך חמש שנים, החל משנת 2012 ועד להשלמת הכפלתו ב- 2016.
בתיקון זה נקבע שהגדלת מענק השחרור ובהתאם מענק שירות לאומי יחולו רק על מתנדבים שסיימו את התנדבותם לאחר 1.1.2012 והם יקבלו את התוספת שנקבעה למענק המוגדל בהתאם למועד שחרורם, עבור כל תקופת השירות.

פיקדון לאחר סיום השירות הלאומי

גובה פיקדון שירות לאומי נקבע בהתאם לאורך השירות לפי אורך שירות מקסימלי של 24 חודשים. חשוב מאוד לדעת ולזכור שלרשותך 7 שנים בלבד למשוחררים עד לתאריך 11.7.2010 או 10 שנים למשוחררים מתאריך זה ואילך, למימוש פיקדון שירות לאומי על פי הפירוט המופיע בהמשך. מימוש כספי פיקדון שירות לאומי מתחלק לשתי תקופות התקופה הראשונה היא מיום השחרור ועד חלוף 5 שנים. בתקופה זו ניתן לממש את הכסף אך ורק למטרות מסוימות כפי שיפורט בהמשך.

אפשרויות מימוש כספי פיקדון שירות לאומי ב 5 השנים הראשונות :

כספי הפיקדון האישי ניתנים למימוש בתחומי מדינת ישראל בלבד, במהלך 5 שנים מיום סיום
שירות החובה, למטרות הבאות:
לימודים – השלמת השכלה תיכונית, לימודים קדם אקדמאים (לרבות הכנה למבחנים פסיכומטריים), לימודים אקדמאים ולימודים בישיבה על תיכונית, במוסדות המוכרים לצורך זה ע"י שר החינוך או אחד השרים האחרים שנקבעו לכך בחוק.
הכשרה מקצועית – כל קורס מקצועי בכל תחום שהוא ובלבד שמוסד הלימודים אליו נרשמת והקורס בו בחרת ללמוד באותו מוסד, הוכרו לצורך חוק זה ע"י שר התעשייה המסחר והתעסוקה או אחד השרים האחרים שנקבעו לכך בחוק.
דיור – רכישת או בניית דירת מגורים החל ממועד הגיוס ואילך.

הקמת עסק – הקמת עסק עצמאי חדש או הצטרפות לעסק קיים לצורכי פרנסה (כולל שותפות וחברה בע"מ).
נישואין – למי שנישא/ה החל מה- 1 ינואר 2002 (מימוש הפיקדון יתאפשר רק לאחר מועד הנישואין).
​לימוד נהיגה ברכב פרטי- הפקדון ינתן עבור תשלום למורה, תאוריה ואגרת טסט, עבור מינימום של 5 שיעורים בעלות של עד 130 ₪ לשיעור (לחלק המשולם למורה בלבד בבתי ספר לנהיגה/מורה פרטי המוכרים במשרד התחבורה.

לתשומת ליבך,

לא ניתן להשתמש בכספי הפיקדון למטרות אחרות, כגון: רכישת מוצרים ושירותים לצריכה פרטית, כרטיס נסיעה לחו"ל, טיולים בארץ, הוצאות רפואיות או כיסוי חובות. כספי הפיקדון מיועדים אך ורק למימוש המטרות המפורטות בחוק.

החוק אינו מאפשר הקדמת משיכת יתרת כספי פיקדונך במזומן שלא למטרות הקבועות בחוק, טרם חלפו 5 שנים מיום סיום שירותך הסדיר.

עוד פרטים ומידע אודות סכומי הזכאות, אופן המימוש ופירוט האפשרויות העומדות לזכותך ניתן למצוא באתר הקרן והיחידה להכוונת חילים משוחררים של משרד הבטחון

https://www.hachvana.mod.gov.il/PikadonUpTo5/Pages/default.aspx

השכלה גבוהה באזורי סיוע (פריפריה)

במסגרת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים – קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע (פריפריה) , תשע"א – 2011, ייהנו "הזכאים" ממימון עלות שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר (ראשון).

לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות ללשכות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים מברכת את הזכאים ומאחלת דרך צלחה!

שירותים נוספים שמגיעים לכם:

עבודה מועדפת/נדרשת*

יעוץ תעסוקתי במרכזי צעירים*

לכל הפרטים על הזכויות, ומה שמחכה לכם באזרחות, ניתן להכנס לאתר של האגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הבטחון