רשות האכיפה והגבייה

רשות האכיפה והגבייה

רשות האכיפה והגבייה הוקמה כיחידת סמך במשרד המשפטים. הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות ועל גביית חובות וקנסות שונים.
רשות האכיפה והגבייה קולטת צעירים וצעירות בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ ורואה בעשייתם תרומה משמעותית לחברה ועל כן מלווה, חונכת ומטפחת אותם.

שעות פעילות

08:00-16:00


דרישות התפקידהתפקיד אוגד בתוכו עולם תוכן של עשיה מקצועית והתפתחות אישית וכולל סיוע למחלקות/מדורים בלשכה, איוש עמדות מהירות, מתן סיוע לקהל וביצוע מטלות נוספות בשוטף.
התנדבות במסגרת פעילות רשות האכיפה והגבייה מהווה ביטוי למחויבות של היחיד כלפי החברה, מחזקת את הלכידות הלאומית ומסייעת בהשגת יעדים אישיים וציבוריים.
במהלך השירות המתנדבים ישתתפו בימי גיבוש יחידתיים, יעברו קורסים שונים ולמתנדבים/ות שנתיים ברצף תנתן האפשרות לעבור קורס הקלדה עיוורת ולהשתלב בתפקיד מתאים.

לא כולל דיור