רשות לפיתוח והתיישבות בדואים בנגב – באר שבע

רשות לפיתוח והתיישבות בדואים בנגב - באר שבע

ישוב: באר שבע
תחום: מינהל

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב פועלת לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ולקידום תכניות סטטוטוריות לצד פיתוח שכונות ומגרשים למגורים על אדמות מדינה או הסדרה במקום על תביעת הבעלות ומתמקדת בתחומי החינוך, התעסוקה, התשתיות וחיזוק הרשויות המקומיות. התוכנית גובשה על ידי משרד החקלאות ומשרד האוצר בהליך של שיתוף ציבור המרכזי.

שעות פעילות

08:00-16:00


דרישות התפקידעבודה משרדית במתן אישורים להתיישבות חוקית להסדרים של שטחים

כולל דיור

  • שם הרכזת: שירה אהרון טלפון נייד: 050-8884479 דואר אלקטרוני: shiraah@shlomit.org.il