החוויה הישראלית – בר אילן – שיל"ת

החוויה הישראלית - בר אילן - שיל"ת

ישוב: רמת גן
תת תחום: קופת חולים

"החוויה הישראלית" הינה אגף במחלקה לנוער של ההתסדרות הציונית העולמית. אחראית על יוזמות ואירוח תוכניות חינוכיות של כלל העולם היהודי: בתי ספר, תנועות נוער, ארגונים ומוסדות, משלחות מבוגרים ועוד – לחוויה משמעותית ומעצבת בישראל. בארגונה פועלים 'פרויקט מסע' ו'פרויקט תגלית'.

דרישות התפקידבת השירות מתנדבת בהדרכת קבוצות נוער יהודי מחו"ל הנמצאות בתוכנית בבר אילן.

כולל דיור

  • שם הרכזת: עינבל לוי טלפון נייד: 050-8440574 דואר אלקטרוני: inballe@shlomit.org.il