מיכל סין

רפרנטית שיבוצים מחוז מרכז

michals@shlomit.org.il

03-6129202

שלוחה 119