איציק שקורי

מנהל מערך דיור ולוגיסטיקה

itsik@shlomit.org.il

050-8289304