שם מקום השירות:

שב"ס-שירות בתי הסוהר

כפתור2

תיאור המקום:

שירות בתי הסוהר הינו ארגון בטחוני בעל ייעוד חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוק. תמצית תפקידו: החזקת אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שיחרורם. זאת תוך שיתוף פעולה עם גורמי ממסד וקהילה שונים. לשירות בתי הסוהר 32 מתקני כליאה הפרוסים ברחבי הארץ.

5

דרישות התפקיד:

עבודה משרדית, בין השאר ישנם תפקידים ביחידות מיוחדות העוסקת בדוברות, בית דין, תיאום ביקורים, הכנת טקסים וכו'.

button form new 4

סניפים:

ברחבי הארץ

button form new 6

שעות עבודה:

בוקר 

כפתור3

ליצירת קשר:

חייגו: 6129* 

כפתור1