מתנדב/ת יקר/ה,

 תקנון השירות מיועד לבני/ות שירות המתגוררים בדירת שירות,

שימ/י לב, יש לקרוא בעיון ולחתום דיגיטלית בסוף העמוד

בהצלחה!

להורדת תקנון הדיור לחץ כאן

הצהרה:
קראתי את תקנון הדירות של עמותת שלומית, ואני מתחייב/ת לנהוג על פיו.
ידוע לי כי כל הפרה של חלק מהתקנון תגרור תגובה בהתאם, עד כדי הרחקה מהדירה ומהשירות.
עם תום המגורים בדירה)עקב סיום שירות או הפסקת שירות (אני מתחייב/ת לפנות את כל הציוד
תוך שבועיים. העמותה לא תשאיר בדירה ציוד שלא יפונה ואינה אחראית עליו.

    מילוי פרטי האישיים כאן מהווה את חתימתי על התקנון