שלהב"ת-

 תכנית ייחודית ובלעדית של עמותת שלומית לשילוב צעירים/ות על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה אשר מוכרים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים כמתנדבים/ות בשירות לאומי אזרחי, תוך מתן מענה ליכולותיהם ולקשייהם התקשורתיים והחברתיים. התכנית פועלת בשיתוף עם עמותת אלווין ישראל באזור המרכז בלבד.