שחר-

בריאות הנפש-קבוצה ייחודית לצעירים/ות מתמודדים, אשרמוכרים בביטוח לאומי וזכאים לסל שיקום ממשרד הבריאות. קבוצה זו מאפשרת פלטפורמה לקשר עם קבוצת השווים והזדמנות לדבר על נושאים משותפים בשירות הלאומי לרבות התמודדות ומיצוי זכויות בתחום בריאות הנפש.

*בנוסף לתכניות אלה, מפעילה עמותת שלומית תכניות מיוחדות נוספות בהתאמה לקהלי יעד ובהתאם לצרכי השטח.