שיבול"ת

תכנית בפריסה ארצית לשילוב צעירים/ות עם מגבלה בשירות לאומי אזרחי, בשיתוף עם עמותת אלווין ישראל-  עמותה מובילה בתחום מתן כלים ותמיכה ליחיד ולקבוצה הנדרשים על מנת לשפר את מידת עצמאותם ותפקודם בקהילה.

אוכלוסיית היעד:

  • שיקום- צעירים/ות המוכרים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים באגף השיקום, עם מגבלה פיזית, קוגניטיבית, חושית ותסמונות נדירות.

לזכאים לדיור ע"י משרד הרווחה קיימת אפשרות לשילוב השירות הלאומי עם מגוון מערכי הדיור של משרד הרווחה.

  • מוגבלות שכלית התפתחותית- צעירים/ות המאובחנים ע"י ועדת אבחון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • רצף אוטיסטי- צעירים/ות על הרצף האוטיסטי אשר מוכרים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים באגף לאדם עם האוטיזם.
  • בריאות הנפש– צעירים/ות המתמודדים עם מגבלה נפשית אשר מוכרים בביטוח לאומי וזכאים לסל שיקום ממשרד הבריאות.