בעמוד הזה נפרסם בהמשך מתן תמיכה וסיוע ביצירת חיבור לקהילה בתחומי ההשכלה, תעסוקה, דיור פנאי ועוד.