כאן נפרסם בהמשך תקנים המותאמים לבני/ות שירות שנה שניה