כיום, יותר ויותר, צעירים וצעירות בני החברה הערבית מבקשים להיות פעילים בתרומה אזרחית חברתית למען האחר, ולמעשה מספר המתנדבים בקרב החברה הערבית הדרוזית יותר מהוכפל בחמש השנים האחרונות. המתנדבים והמתנדבות מקרב החברה הערבית זכאים לפטור משירות צבאי, אך מבינים שיש להם הזדמנות אמיתית לתרום לקהילה שלהם ולא מוותרים על האפשרות הזו. ההתנדבות מאפשרת לצעירים אלה לחולל שינוי חברתי תוך קידום תהליכים אישיים של העצמה, השכלה, מימוש עצמי, אחריות ומעורבות חברתית. בנוסף, צעירים אלו שבחרו למלא את חובתם לחברה מקבלים את זכויות המדינה בצורת מענקים וזכויות בתעסוקה, כמו כל מי שמתנדב בשירות צבאי או לאומי.

המתנדבים והמתנדבות אינם עוברים בלשכות הגיוס של צה"ל ואינם נדרשים להציג פטור משירות צבאי. כמו כן, עומדת בפניהם האפשרות להתנדב בתוך קהילתם וביישובים שלהם. הנתונים מראים כי רבים מהמתנדבים מקרב החברה הערבית והדרוזית משתלבים במסגרות ההשכלה והתעסוקה בתום השירות, מה שמעיד יותר מכל על התרומה הניכרת עבור שני הצדדים.

כמו לכל מתנדב/ת בעמותה, עבור מתנדבי/ות החברה הערבית קיימת מסגרת תמיכה מקצועית חמה ואוהבת המלווה את המתנדבים/ות לאורך כל הדרך. רכז אישי מלווה את המתנדבים/ות באופן פרטני תוך ביקורים במקומות ההתנדבות, קיום שיחות אישיות ובניית תכנית קידום אישית לצורך תמיכה, העצמה והתמודדות עם קשיים ומכשולים. זאת לצד הכשרות קבוצתיות וארציות לשם פיתוח מקצועי, כלים לבניית קריירה, ורכישת מיומנויות המכינות לעולם האמיתי.

הימים הלא פשוטים שעוברים על מדינת ישראל ועל המזרח התיכון בכלל, אי השקט והטענות הרבות שעולות מכוונים שונים בקרב ערביי ישראל, רק מחזקים בעיני את התפקיד המשמעותי מאוד שלנו בשלומית, רכזים מנהלים ומתנדבים, המצליחים ליצור קירוב בין אנשים ותרבויות ובנייה של איים של מצוינות ברחבי הארץ, בדגש על אופק לימודי ואופק תעסוקתי. השאיפה של כולנו שאיים אלו יהפכו ליבשת של עשייה חברתית.

סוגי תקנים- תחומי ההתנדבות העיקריים הם: חינוך, רווחה כולל פרויקטים ובתי ספר של חינוך מיוחד, בתי חולים וקופח, טיפת חלב, חינוך בלתי פורמלי, ליווי קשישים פרויקט עם המשרד לשיויון חברתי, תקני בט"פ: משטרה, כבאות, שב"ס, עמותות וארגונים חברתיים.

שירות בקהילה– שירות בכפרים ובמקום המגורים של המתנדב/ת

שירות מחוץ לקהילה– שירות במסגרת הרגילה של עמותת שלומית בערים הגדולות

איך נרשמים?- מוזמנים לפנות לרכז/ת הקרובה למקום מגוריך, או לטלפון 6129*

טופס הרשמה