תנאי סף לקבלה לשירות לאומי

שאלה: למי מיועד השירות הלאומי?

תשובה:
לכל הצעירים והצעירות (עד גיל 24) בעלי תעודת פטור מצה"ל.
תנאי ראשון לקבלה לשירות לאומי הוא פטור מצה"ל.
בנים ובנות אשר הצבא אינו מגייס מסיבה רפואית או כל סיבה אחרת.
כמובן, יש לקחת בחשבון כי מסגרת השירות הלאומי מחייבת בדרישות שונות, כגון: 40 שעות שירות בשבוע, לפחות 12 חודשי שירות. לצערנו איננו יכולים לקלוט כל אחד, הן בשל מגבלות המועמד שאינן מאפשרות השתלבות בשירות, והן בשל חוסר תקנים או העדר מקום שירות מתאים לכישורי המועמד/ת. חשוב מאוד לצייד את הפונה בחוות דעת מקצועית מבית הספר ו/או מגורמי אבחון וטיפול נוספים, על מנת להקל על תהליך המיון.

שאלה: האם כל בעלי הפטור עד גיל 24 יתקבלו לשירות?

תשובה:
לא. לא נוכל להבטיח קבלה של כל אחד משתי סיבות עיקריות:
1. יתכן כי אין מקום שירות אשר יתאים לכישורי/מגבלות המועמד/ת עפ"י שיקול הדעת של הרכזת המראיינת ומקום השירות.
2. מספר מקומות השירות והתקנים מוגבל.

יחד עם זאת אנו עושים מאמצים רבים בכדי לאפשר לשבץ את מירב המועמדים הפונים אלינו לשירות.

שאלה: האם כל אחד יכול להתנדב לשירות לאומי?

תשובה:
כן .כל מי שבעל/ת תעודת פטור מצה"ל ורק מי שטרם מלאו לו 24.

מתנדב שלא נקרא לשירות, צריך לחתום על הצהרה.

שאלה: מה הקריטריונים כדי להתקבל לשירות לאומי?

תשובה:
שירות לאומי קריטריונים-
1. פטור מצה“ל/ דחיית שירות:
זכאים להתנדב לשירות ”יוצאי-צבא“ (כלומר מועמדים לשירות צבאי) שקיבלו פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) ה'תשמ"ו ( 1986 ), וכן מי שלא נקרא לשירות סדיר לפי החוק האמור (בתוכם גם בני ובנות המגזר הערבי)- יש לחתום על הצהרה.

2 . גיל השירות
רשאית להתנדב לשירות מי שגילה עד 24 שנים – כלומר, התחילה את השירות לא יאוחר מהיום בו מלאו לה 23 שנים (אם ההתנדבות היא לשנה אחת), או התחילה את השירות לא יאוחר מהיום בו מלאו לה 22 שנים (אם ההתנדבות היא לשנתיים), והיא אזרחית או תושבת קבועה של מדינת ישראל.

הכנה לשירות לאומי

שאלה: כיצד ניתן לקבל מידע מפורט לגבי השירות?

תשובה: הרכזת של כל איזור תשמח להגיע לבית הספר ולשוחח עם קבוצת בני הנוער אשר מתעניינת בנושא, או עם כל אחד מצוות בית הספר שיוכל להעביר את המידע .
כמו כן , ניתן לפנות למשרד העמותה ברמת גן לקבלת יעוץ בטלפון, ולהתעדכן באתר האינטרנט שלנו.
בנוסף מדי שנה נערכים מספר ימים פתוחים במהלכם נערכת הרשמה והיכרות עם העמותה ותפקידיה.

בנוסף, יש להרשם באתר וכן למלא שאלון הכוון.

שאלה: האם עדיף לעשות שירות בתוך הקהילה או מחוץ לקהילה

תשובה: התנדבות בתוך הקהילה- מדובר על התנדבות בתקנים שנמצאים בכפר, הליווי של המתנדב/ת במהלך השנה הינו עם רכז/ת מהאגף הערבי והדרוזי של עמותת שלומית, וההכשרות יהיו עם כל מי שמשרת באותו איזור.

.התנדבות מחוץ לקהילה- מדובר על התנדבות במקומות המרוחקים יותר מהכפר, והמתנדב/ת יקבל ליווי של רכז/ת שלומית.

ההחלטה מתקבלת ביחד עם הרכז/ת בראיון האישי.

אחרי שהתקבלתי, מה השלב הבא?

תשובה:

לאחר שהתקבלת, נשארו רק הפרטים הטכניים ואפשר להתחיל בשירות עצמו.

הכנות אחרונות לפני תחילת השירות:

1.יש לוודא שכל הטפסים שנדרשת להביא הועלו באיזור האישי באתר וכן לוודא שמילאת שאלון הכוון.

2.יש למלא הסכם שנחתם בין המתנדב/ת לבין עמותת שלומית

3.יש לקרוא בעיון את תקנון השירות ותקנון הדיור

4.יש להוריד את אפליקצית OK2GO

5. זהו את/ה מוכנ/ה להתחיל!

שאלה: אלו טפסים עלי להציג בהרשמה?

תשובה:

(לאחר שנרשמת באתר שלומית , עליך להעלות את הטפסים הבאים: (צילומי מסמכים:

שתי תמונות פספורט

צילום תעודת זהות + ספח

צילום פטור מהצבא (לא הצהרה)

תעודת שליש אחרונה/ או תעודת בגרות

טופס פרטי בנק

אישור הורים (עבור מתנדב/ת מתחת לגיל 18)

שאלון רפואי חתום ע"י המועמד

שאלון רפואי חתום ע"י רופא משפחה

כתב ויתור סודיות רפואית

צילום כרטיס קופ"ח

שאלה: מהו בחירת שם מסלול?

תשובה:

כל מתנדב/ת זכאית לבחור את שם המסלול שירשם בתעודת הסיום שלו/ה.

ניתן לבחור בין

1.שירות לאומי

2.התנדבות בקהילה

שימו לב, אין לזה שום השלכה על השירות, פרט לאיזכור בתעודת הסיום.

מתנדב/ת שלא בחר/ה מסלול-ברירת המחדל יהיה רשום : שירות לאומי

חובות המתנדב/ת בשירות הלאומי

שאלה: לאיזו תקופת שירות מתחייב מתנדב בשירות לאומי?

תשובה:
התנדבות לשירות לאומי היא לפחות ל-12 חודשים מלאים וזאת בהתאם להגדרת מתנדב בשירות לאומי עפ"י תקנות הביטוח הלאומי וחוק קליטת חיילים משוחררים.
מתנדב המשרת 24 חודשים יהיה זכאי לזכויות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי לעניין "עבודה נדרשת" ו"דמי אבטלה".
תקופת השירות של המתנדב אינה עולה על 24 חודשים.

מה זה רציפות השירות?

לפי נוהל רציפות השירות, החל מ 01/09/2018, מתנדב/ת בשירות הלאומי-אזרחי מחוייב/ת לסיים את השירות תוך 12 חודשים+ חודש 1 נוסף שניתן לנצלו במקרה שיש חריגה מימי חופש ומחלה , בסה"כ 13 חודשים כולל ההשלמות. למתנדב/ת המשרתת שנתיים, תקופת השירות צריכה להיות ברציפות ובצמידות לשנה הראשונה, אם היתה הפסקה של מעל חודשיים, לא ניתן יהיה להשלים את השירות לשנתיים.

כדי שתהיה אפשרות לעקוב אחר רציפות השירות, חשוב מאוד להקפיד ולהגיש את דו"ח הנוכחות מידי חודש בחודשו.

שאלה: מה זה תב"ן?

תשובה: כל תקופת היעדרות מעבר למכסת הימים המאושרים תחשב כתקופה בלתי נמנית ועל המתנדב להשלימה

שאלה: האם ניתן לשרת פחות מ-40 שעות שבועיות אם המפעיל מאפשר זאת?

תשובה:
לא. השירות הלאומי כפוף לחוקים ותקנות של משרד הרווחה ומשרד הבטחון. לפיכך כל מתנדב מחוייב לשרת לפחות 40 שעות בשבוע, במשך 12 חודשים לפחות כדי לקבל זכויות של שנת שירות אחת. לכן גם אם מקום השירות מאפשר פחות מ-40 שעות שבועיות, על המתנדב להשלים את הפרש השעות, בתאום ובהנחיית הרכזת.

שאלה: האם חובה להגיע ליום השתלמות?

תשובה:
כן, מטרות ימי ההשתלמות:
.1העשרת בני השירות בידע ומתן כלים להתמודדות עם השירות.
2. מפגש עם בני שירות נוספים אשר נמצאים בהתמודדויות דומות, ולפיכך ניתן לחלוק חוויות משותפות.
3. לפגוש חברים חדשים ולראות הלכה למעשה שהנכם חלק מארגון גדול.

שירות לאומי זכויות והטבות

שאלה: מה מס' ימי החופשה להם זכאי מתנדב במהלך שנת שירות?

תשובה: במסגרת הזכויות וההטבות למתנדבי השירות הלאומי
מתנדב אשר משרת 5 ימים בשבוע זכאי ל- 22 ימי חופשה.
מתנדב אשר משרת 6 ימים בשבוע זכאי ל- 26 ימי חופשה.

חשוב מאוד: אין אפשרות לצבור ימי חופש משנה ראשונה לשניה, יש להשלים את השירות בשנה הראשונה תוך 13 חודשים.

שאלה: האם יש חופשים בשירות לאומי?

תשובה: כן. לכל מתנדב בשירות לאומי מגיע חופשים. הדבר חייב להיעשות כמובן בתיאום עם מקום השירות והרכזת האחראית עליו.
מתנדב המשרת במסלול של חמישה ימים בשבוע, זכאי ל ל – 22 ימי חופשה.
מתנדב המשרת במסלול של שישה ימים בשבוע, זכאי ל ל – 26 ימי חופשה.
אין אפשרות לצבירת ימי חופשה משנה לשנה, לכן חשוב מאוד לתכנן מראש כיצד לנצל את ימי החופשה באופן מקסימלי בלי שמקום השירות יפגע.

שאלה: מה קורה כאשר מתנדב נעדר בגין מחלה?

תשובה: מתנדב הנעדר מהשירות בגין מחלה עפ"י אישור רפואי, חייב לדווח למקום השירות ולרכזת האחראית עליו על היעדרותו. היעדרות מעל 20 ימי מחלה קלנדרים בשנת שירות, טעונה אישור של הוועדה הרפואית מטעם הרשות לשירות לאומי-אזרחי.
בקשות יוגשו ע"י העמותה דרכה המתנדב משרת, בצירוף האישורים הרפואיים של כל השנה, חוות דעת מהרופא וטופס בקשה.

שאלה: לאיזה הטבות זכאי מתנדב שהשלים 12 חודשי שירות?

תשובה: מתנדב בשירות לאומי ששירת לפחות 12 חודשים זכאי ל: מענק שחרור, פקדון אישי ואפשרות להסתייע בקרן לסיוע נוסף. כמו כן המתנדב זכאי לנקודות זיכוי במס הכנסה (למשך שנתיים) בהתאם לתקופה בה שירת.
מתנדב שהשלים 24 חודשים זכאי בנוסף גם למענק עבודה מועדפת, ולדמי אבטלה בהתאם לכפוף בחוק.
סכום המענק יועבר ישירות לזכות חשבונו בבנק של התנדב תוך 60 ימים ממועד סיום שירותו הלאומי.

עוד פרטים ומידע בנושא שירות לאומי זכויות והטבות תוכלו למצוא בלינק הבא: http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/maanak/Pages/maanakvepikadon.aspx

דמי כיס וביטוחים בשירות לאומי

שאלה: מדוע מקפידים כל כך על מילוי הדו"ח החודשי (OK2GO)

תשובה: עמותת שלומית (כמו יתר העמותות של שירות לאומי) כפופה לפיקוח משרד העבודה ומשרד הבטחון, והדוחות עוברים בדיקה אצלם. בת או בן שחסרים להם דוחות אינם יכולים להוכיח שהם אכן עושים שירות לאומי. הזכויות ממשרד הבטחון ניתנות רק למי שביצע והשלים את כל מכסת הימים והשעות עפ"י הנדרש. בכל מקום שירות צריכים להמצא דוחות
חודשיים עדכניים לאורך כל השנה, בנוסף למשלוח הדוחות לרכזת בסיום כל חודש. הדו"ח מהווה גם כלי מעקב חשוב

עבור בת/בן השירות והרכזת לגבי הנוכחות במהלך השירות. דוחות אלה נשמרים שלוש שנים (עפ"י הנחיות משרד הבטחון).

שאלה: באיזה תאריך מקבלים את דמי הכיס?

תשובה: דמי הכיס מועברים ע"י העמותה לחשבון הבנק של המתנדב/ת ב-10 בכל חודש

לימודים ושירות לאומי

שאלה: האם מתנדב זכאי לחופשה לצורך בחינה?

תשובה:

בשנה הראשונה, מתנדב/ת זכאית ל-1 יום היעדרות עבור בחינה

בשנה השניה, המתנדב/ת זכאי/ת ל-3 ימי חופשה (כולל יום הבחינה) בשנה לצורך בחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות בתיאום עם מקום השירות ובאישור הרכזת

שאלה: האם ניתן לשלב עבודה בזמן השירות?

תשובה:

אישור עבודה למתנדבות/ים בשירות הלאומי-אזרחי, ניתן בכדי להקל על אותם המתנדבים/ות המתמודדים עם מצב סוציו-אקונומי המצדיק עבודה תמורת שכר, בנוסף לשעות ההתנדבות הנדרשות ובתנאי שהעבודה אינה פוגמת בתפקודם במהלך השירות.

יש למלא טופס בקשה לעבודה, כאשר בשנה הראשונה מותר לעבוד עד 12 שעות שבועיות ובשנה השניה עד 20 שעות שבועיות.