קורס עברית מתקיים במהלך חופשת החורף והאביב

בתמונה, קורס עברית מחופשת האביב 2019