שירות לאומי בצפון-

בתחומי בריאות, חינוך, בטחון ועוד

יש ללחוץ על הלשונית לאיזור המתאים בארץ,

לראות מה מעניין אותך ולהתקשר לרכזת המופיעה בעמוד למעלה

רכזת: טלי זריהן  טלפון:050-8440563

מקומות פנויים לתשפ"ב-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
חיפהגני חינוך מיוחדכולל דיורגני שפה לילדים עם צרכים מיוחדים. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.
חיפהוהדרתכולל דיורסיוע חברתי לקשישים
חיפהתיכון עירוני הכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.
קבוץ יגורתיכון כרמל זבולוןכולל דיורכיתות רגילות המשלבות תלמידים עם מוגבלות שמיעה. סיוע לימודי-חברתי בכיתות.
חיפהמשטרת ישראלללא דיורעבודה אדמיניסטרטיבית במחלקות השונות
חיפהבית חולים רמב"םללא דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית
חיפהבי"ס יסודי - עופריםכולל דיורחינוך מיוחד תקשורתי. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
חיפההתיכון החברתיכולל דיורבית ספר מקצועי לנוער בסיכון. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
חיפהמשרד החינוךכולל דיורעבודה אדמיניסטרטיבית בסביבה ממוחשבת ומתקדמת
חיפה וקריותגני מיח"אכולל דיורגנים לילדים לקויי שמיעה. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.
חיפה וקריותשירותי בריאות כלליתללא דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית

רכזת: שיר אוחנה טלפון:050-8844532

מקומות פנויים לתשפ"ב-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר תקנים פנויים
שלומיגרעין שלומיכולל דיורתקני בוקר- תיכון/יסודי/הדרכת טיולים.
תקני צהריים: מועצת נוער, בני עקיבא, השתלבות בחוגים, פעילויות במתנ"ס.
קרית יםבי"ס צליל ים חינוך מיוחדכולל דיורלילדים על הספקטרום האוטיסטי בינוני קשה. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
כרמיאלגן טיפולי דולבכולל דיורסיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.
קריותגני חינוך מיוחדכולל דיורלילדים בעלי עיכוב התפתחותי. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות
קרית חייםתיכון קרית חייםכולל דיורלנוער חינוך רגיל וחינוך מיוחד.
קריותשירותי בריאות כלליתללא דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית
עכופנימית מנוף- רשימת המתנהכולל דיורסיוע לחניכים במרכז למידה ובבית הספר, מדריכים ומעבירים פעילויות.
צפתבית חולים זיוללא דיורתפקידים משרדיים, סייעות רופא/אחות.
נהריההמרכז הרפואי לגלילכולל דיורתפקידים משרדיים, סייעות רופא/אחות.
צפתקו אור- בית חולים זיוכולל דיורעבודה חינוכית פורמאלית ובלתי פורמאלית עם ילדים מאושפזים
קרית אתאמועדונית מהו"טכולל דיור

רכזת: יעל דוקלר  טלפון: 050-8440569

מקומות פנויים לתשפ"ב-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
טבריהבית חולים פוריהללא דיורבני השירות מסייעים במחלקות השונות לצוות הסיעודי
טבריהגני חינוך מיוחדכולל דיורסיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.
טבריהוהדרתכולל דיורסיוע חברתי לקשישים
חרמוןשב"סכולל דיורעבודה אדמיניסטרטיבית במחלקות השונות
טבריהשירותי בריאות כלליתללא דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית
טבריהתיכון אורטכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
טבריהתיכון ברנקו וייסכולל דיורבי"ס מקצועי לנוער בסיכון. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
נהללתיכון וכפר הנוער נהללכולל דיורהדרכה, העברת פעילויות העשרה, טיפוח המשק ועוד.
נוף הגלילבי"ס קשת ילדים בסיכוןכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
נוף הגלילמשרד המשפטיםללא דיורעבודה אדמיניסטרטיבית במחלקות השונות
נוף הגלילמשרד הפניםללא דיורסיוע במחלקות השונות, כולל מענה טלפוני.
עין חרודבי"ס יסודי עמק חרודכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
עפולהבית חולים העמקכולל דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית
עפולהבית ספר יסודי נופיםכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
קצריןבי"ס שדה גולן חרמוניםכולל דיורהדרכה בנושאי ידיעת הארץ
רמת דודבי"ס תיכון תעשייתי עמלכולל דיורתיכון תעשייתי לנוער בסיכון. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.
עפולהבית ספר יסודי נופיםכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
עפולהתיכון רימונים כולל דיורבי"ס מקצועי לנוער בסיכון. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
טבריהעמותת פותחים עתידכולל דיורסיוע לילדים בסיכון בפריפריה. ליווי אישי, הרמת פרוייקטים חברתיים והתנדבותיים עם הילדים
רבידתיכון דרור גלילכולל דיורבי"ס חברתי לנוער בסיכון. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתות
עפולהקו אור- בית חולים העמקעבודה חינוכית פורמאלית ובלתי פורמאלית עם ילדים מאושפזים
טבריהמועדונית רווחהכולל דיורמועדוניות לילדים בסיכון. סיוע לימודי-חברתי לילדי המועדונית בבית הספר.