לומדות למתנדבות/ים :

מפגש הכנה לשירות –

http://tracks.roojoom.com/r/108323/

לומדה בערבית – מפגש הכנה לשירות :

http://tracks.roojoom.com/r/108639/

מפגש הכנה לדיור:

http://tracks.roojoom.com/r/108536/

לומדות לצוות: 

הכשרת צוות לקראת מפגש הכנה לשירות-

http://tracks.roojoom.com/r/108355/

הכשרת צוות לקראת מפגש הכנה לדיור – מקוון-

לומדה:

http://tracks.roojoom.com/r/108552/

לינק הכשרה מוקלטת לרכזות – מפגש הכנה לדיור מקוון-

https://us02web.zoom.us/rec/share/25FEJqnyzm5OfLfV0UDAaqwuQo_4eaa81iUXqKFfzx7szDrKydH1jbIIzQWCwqQR?startTime=1597309752000

היערכות לתחילת שנה:

http://tracks.roojoom.com/r/106730/

דירות שירות:

חלק ראשון:

http://tracks.roojoom.com/r/106479/

חלק שני:

http://tracks.roojoom.com/r/106491/

יום הכשרה לרכזות:

http://tracks.roojoom.com/r/108204/