מצאי מקום שירות לפי תחום חינוך וחינוך מיוחד

יש לחכות כמה שניות שיופיע ריבוע החיפוש

בתצוגה בנייד-לחיצה על שם המקום תציג את כל הפרטים

חינוך
מקום השירותמיקוםדיורתפקידשם הרכזת + מס' פלאפוןתחום
תיכון דרורירושלים כולל דיורתיכון דתי פלורליסטי, עזרה לימודית וחברתית, קשר אישי ופעילויות חברתיות אורטל 0508289311חינוך
נועם רמות בנותירושליםכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותאורטל 0508289311חינוך
בי"ס יסודי קשת ירושלים כולל דיורבי"ס יסודי מעורב דתיים וחילונים, עזרה לימודית וחברתית אורטל 0508289311חינוך
אולפנת צביה יצירתית ירושלים כולל דיורמדריכת שכבה, ליווי חברתי ועזרה לימודית אורטל 0508289311חינוך
חט"ב גבעת גונן ירושליםכולל דיור עזרה חברתית ולימודית , קשר אישי ופעילויות חברתיות אורטל 0508289311חינוך
בי"ס יסודי תל"יירושליםכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותחן 0508440546חינוך
בי"ס יפה נוףירושליםכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות בקבוצות קטנות או בצורת חונכות ולמידה פרטניתאביגיל 0508884562חינוך
אולפנת חורבירושליםכולל דיורתפקיד הדרכתיאילה 0508568883חינוך
גן קהילתי גינות העירירושליםכולל דיורסיוע לצוות הגן בטיפול בילדיםאילה 0508568883חינוך
חט"ב דתי ארץ הצביירושליםכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותיעל 0508440567חינוך
בי"ס יסודי רימוניםאשדודללא דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.דקלה 0508844645חינוך
תיכון מקיף אאשדודכולל דיורהתפקיד כולל סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.דקלה 0508844645חינוך
בי"ס הראלאשדודללא דיורבי"ס יסודי נעים ומשפחתי עבודה לימודית וחברתית בעיקר בכיתות הנמוכותדקלה 0508844645חינוך
בי"ס יסודי בית יחזקאלאשקלוןכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותשירה 0508884465חינוך
בי"ס יסודי נאות אשקלוןאשקלוןכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותשירה 0508884465חינוך
בית ספר מנחם בגיןקרית גתכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותשירה 0508884465חינוך
תיכון מקיף גבאר שבעכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.חני 0508289307חינוך
בי"ס מדעים אלוןשדרותבשילוב עם מדרשת מבראשית/לבנות ביתסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותחני 0508289307חינוך
בי"ס עטרת אסתרשדרותבשילוב עם מדרשת מבראשית/לבנות ביתסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותחני 0508289307חינוך
בי"ס שקמים מעוזשדרותבשילוב עם מדרשת מבראשית/לבנות ביתסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותחני 0508289307חינוך
תיכון עירוני החיפהכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.טלי 0508440563חינוך
תיכון אורטטבריהכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותיעל 0508440569חינוך
בי"ס יסודי עמק חרודעין חרודכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותיעל 0508440569חינוך
בי"ס יסודי נופיםעפולהכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותיעל 0508440569חינוך
בי"ס יסודי ממ"ד בר אילןכפר סבאכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותלישי 0504488389חינוך
בי"ס דמוקרטי מרחברעננהללא דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותלישי 0504488389חינוך
תיכון עתידיםחולוןכולל דיור(גרעין אזור) סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותרעות 0508440562חינוך
בתי"ס יוחא"יתל אביבכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותרעות 0508440562חינוך
בי"ס יסודי נטעיםרמת גןכולל דיורבי"ס המשלב חקלאות, טיולים, חיות וטבע. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתותתמר 0508844542חינוך
בי"ס יסודי רמב"ם (חלק מגרעין שדות דן)בית דגןכולל דיורהתפקיד כולל סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.אושרית 0508440574חינוך
בי"ס יסודי תורת משהחמדכולל דיורהתפקיד כולל סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.אושרית 0508440574חינוך
בי"ס יסודי ניר צבי (חלק מגרעין שדות דן)ניר צביכולל דיורהתפקיד כולל סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.אושרית 0508440574חינוך
מעונות ויצומודיעיןללא דיורסיוע לצוות המעון בטיפול בילדיםמוריה 0508440561חינוך
מעונות ויצוראשון לציוןללא דיורסיוע לצוות המעון בטיפול בילדיםמוריה 0508440561חינוך
ראשון לציוןנתיב האולפנהכולל דיורעזרה לימודית וחברתית ויצירת קשרים אישייםמוריה 0508440561חינוך
מעונות ויצו ונעמתרעננהללא דיורסיוע לצוות הגן בטיפול בילדיםלישי 0504488389חינוך
מעונות נעמתבת יםללא דיורסיוע לצוות הגן בטיפול בילדיםרעות 0508440562חינוך
מעונות נעמתחולוןללא דיורסיוע לצוות הגן בטיפול בילדיםרעות 0508440562חינוך
מעונות ויצותל אביבללא דיורסיוע לצוות הגן בטיפול בילדיםרעות 0508440562חינוך
מעונות נעמתתל אביבללא דיורסיוע לצוות הגן בטיפול בילדיםרעות 0508440562חינוך
מעונות ויצוגני תקווהללא דיורסיוע לצוות המעון בטיפול בילדיםאושרית 0508440574חינוך
מעונות ויצורחובותללא דיורסיוע לצוות הגן בטיפול בילדיםאוריה 0508440576חינוך
בית ספר בראשיתבנימינהכולל דיור-שילוב גרעין בנימינהבי"ס המשלב דתיים וחילוניים. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.הודיה 0508884828חינוך
בית ספר יסודי הנדיבבנימינהכולל דיור-שילוב עם גרעין בנימינהסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.הודיה 0508884828חינוך
תיכון אורט (כרמים)בנימינהכולל דיור- חלק מגרעין אח"י מושבותסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.הודיה 0508884828חינוך
מעונות ויצוחדרהדיור מותנה בשילוב מדרשהסיוע לצוות המעון בטיפול בילדיםהודיה 0508884828חינוך
בית ספר בר אילןכפר יונהכולל דיור- חלק מגרעין כפר יונהסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.הודיה 0508884828חינוך
בית ספר יסודי עמלכפר יונהכולל דיור- חלק מגרעין כפר יונהסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.הודיה 0508884828חינוך
תיכון איש שלוםכפר יונהכולל דיור- חלק מגרעין כפר יונהסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.הודיה 0508884828חינוך
מעונות ויצונתניהכולל דיורסיוע לצוות המעון בטיפול בילדיםהודיה 0508884828חינוך
תיכון חקלאיפרדס חנהכולל דיור- חלק מגרעין אח"י מושבותסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.הודיה 0508884828חינוך
חינוך מיוחד
מקום השירותמיקוםדיורתפקידתחום
נועם רמות בנים ירושליםכולל דיורכיתות תקשורת בבהס יסודי דתי אורטל 0508289311חינוך מיוחד
בי"ס שבילי חינוךביתר עליתללא דיורחן 0508440546חינוך מיוחד
גן ווראיטי חינוך מיוחדירושליםכולל דיורגן לילדים בעלי צרכים מיוחדים. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.חן 0508440546חינוך מיוחד
עמותת שק"לירושליםכולל דיורליווי אנשים עם מגבלויות מבוגרים. או בתעסוקה או במערך דיור, או באירגון ערבי כיף ופעיליות בשקל פנאיחן 0508440546חינוך מיוחד
קו לחייםירושליםכולל דיורמענה לילדים הסובלים מנכויות מורכבות ותסמונות נדירות. הדרכה, ארגון והעברת הפעלות, חונכויות אישיות, תמיכה לוגיסטית.חן 0508440546חינוך מיוחד
אלו"טירושליםכולל דיורהשתלבות בצוות בהוסטל לאוטיסטים.חן 0508440546חינוך מיוחד
צעד קדימהירושליםכולל דיורליווי וסיוע לילדים עם שיתוק מוחי ומוגבלויות.אביגיל 0508884562חינוך מיוחד
בי"ס הדביר החדש חנ"מירושליםכולל דיורחינוך מיוחד בינוני קשה.סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.אילה 0508568883חינוך מיוחד
בי"ס עידוד -חינוך מיוחדרחובותכולל דיורלילדים עם פיגור שכלי התפתחותי וילדים על הרצף האוטסטי. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותאוריה 0508440576חינוך מיוחד
בית ספר אמיריםאשקלוןכולל דיורלילדים עם קשיי התנהגות וקשיים רגשיים. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותשירה 0508884465חינוך מיוחד
קו לחייםאשקלוןכולל דיורהעברת הפעלות, חונכויות אישיות, תמיכה לוגיסטית במשרדי העמותה ותמיכה פיזית ונפשית לילדים הסובלים מנכויות מורכבות ותסמונות נדירות.שירה 0508884465חינוך מיוחד
מעון יום שיקומי ניצניםקריית גתללא דיורלילדים הסובלים מלקות קוגניטיבית, מוטורית ותקשורתית או מתסמונות ייחודיות. לקיחת חלק בהתנהלות השוטפת בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.שירה 0508884465חינוך מיוחד
בית ספר יסודי אילנותבאר שבעכולל דיורלבעלי לקויות למידה ופיגור קל. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.חני 0508289307חינוך מיוחד
בי"ס שז"ר חינוך מיוחדבאר שבעכולל דיורלילדים עם הפרעות התנהגות- סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.חני 0508289307חינוך מיוחד
בי"ס הדר חינוך מיוחדשדרותבשילוב עם מדרשת מבראשית/לבנות ביתחינוך מיוחד בינוני- קשה. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותחני 0508289307חינוך מיוחד
גן רוז חינוך מיוחדנתיבותבשילוב עם מדרשת מבראשית/לבנות ביתגן עיכוב התפתחותי. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.חני 0508289307חינוך מיוחד
גן נופר חינוך מיוחדשדרותבשילוב עם מדרשת מבראשית/לבנות ביתגן עיכוב התפתחותי. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.חני 0508289307חינוך מיוחד
גני חינוך מיוחדחיפהכולל דיורגני שפה לילדים עם צרכים מיוחדים. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.טלי 0508440563חינוך מיוחד
תיכון כרמל זבולוןקיבוץ יגורכולל דיורכיתות רגילות המשלבות תלמידים עם מוגבלות שמיעה. סיוע לימודי-חברתי בכיתות.טלי 0508440563חינוך מיוחד
בי"ס יסודי - עופריםחיפהכולל דיורחינוך מיוחד תקשורתי. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותטלי 0508440563חינוך מיוחד
גני מיח"אחיפהכולל דיורגנים לילדים עם לקויות שמיעה. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.טלי 0508440563חינוך מיוחד
בי"ס צליל ים חינוך מיוחדקרית יםכולל דיורלילדים על הספקטרום האוטיסטי בינוני קשה. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתותשיר 0508844532חינוך מיוחד
גן טיפולי דולבכרמיאלכולל דיורסיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.שיר 0508844532חינוך מיוחד
גני חינוך מיוחדקריותכולל דיורלילדים בעלי עיכוב התפתחותי. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוותשיר 0508844532חינוך מיוחד
תיכון קרית חייםקרית חייםכולל דיורלנוער חינוך רגיל וחינוך מיוחד.שיר 0508844532חינוך מיוחד
גן כנרת חינוך מיוחדמודיעיןללא דיורגן תקשורתי. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.מוריה 0508440561חינוך מיוחד
מעון אור ציימסמודיעיןללא דיורלפעוטות עם עיכוב התפתחותי, אוטיזם, מחלות ותסמונות גנטיות. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.מוריה 0508440561חינוך מיוחד
אלו"טראשון לציוןללא דיורהשתלבות בצוות בהוסטל לאוטיסטים.מוריה 0508440561חינוך מיוחד
גן עוגת גזר חינוך מיוחדראשון לציוןכולל דיורסיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.מוריה 0508440561חינוך מיוחד
מע"שהרצליהללא דיורליווי בעלי המוגבלויות במהלך יומם במרכזלישי 0504488389חינוך מיוחד
בית חלומירעננהללא דיורעבודה הדרכתית עם אנשים עם מוגבלות שכלית ברמה גבוהה.לישי 0504488389חינוך מיוחד
בי"ס ליאור חינוך מיוחדרעננהכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותלישי 0504488389חינוך מיוחד
מע"שרעננהללא דיורליווי בעלי המוגבלויות במהלך יומם במרכזלישי 0504488389חינוך מיוחד
תיכון אביברעננהכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתת תקשורתלישי 0504488389חינוך מיוחד
בית הגלגליםהרצליהכולל דיורסיוע כחלק מצוות העמותה לילדים ובוגרים עם נכויות פיזיות ושכליות.לישי 0504488389חינוך מיוחד
גן טיפולי דוכיפתהוד השרוןכולל דיורגן חינוך מיוחד תקשורתי. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.ענבל 0508440560חינוך מיוחד
עמותת עמיחיהוד השרוןכולל דיורסיוע במסגרות חינוכיות, מועדוניות ומרכזי יום שפועלים עבור נוער ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית וילדים עם אוטיזם.ענבל 0508440560חינוך מיוחד
אלו"טחולוןללא דיורהוסטל לדיירים אוטיסטים. התפקיד כולל דאגה וסיוע לכל צרכי הדיירים כחלק מהצוות בהוסטלרעות 0508440562חינוך מיוחד
בית ספר גיל חינוך מיוחדתל אביבכולל דיוראוטיזם גילאי 12-21. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.רעות 0508440562חינוך מיוחד
גני מיח"אתל אביבללא דיורגנים ללקויי שמיעה וחרשים. סיוע לימודי וחברתי כחלק מהצוות בגן.רעות 0508440562חינוך מיוחד
גן עגור חנ"מתל אביבכולל דיורסיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.רעות 0508440562חינוך מיוחד
גני חינוך מיוחדרמת גןכולל דיורסיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.תמר 0508844542חינוך מיוחד
גני חינוך מיוחדפתח תקווהכולל דיורסיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.תמר 0508844542חינוך מיוחד
בית ספר יסודותפתח תקווהכולל דיורבי"ס בשילוב כיתת תקשורת. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתותתמר 0508844542חינוך מיוחד
גן אלוט"ף - אסף הרופאצריפיןללא דיורמעונות יום טיפוליים-שיקומיים. השתלבות בצוות המעון בסיוע ותמיכה לילדים.יוכי 0508844094חינוך מיוחד
גן שיקומי קטקטיםצריפיןמעונות יום טיפוליים-שיקומיים. השתלבות בצוות המעון בסיוע ותמיכה לילדים.יוכי 0508844094חינוך מיוחד
צעד קדימהראשון לציוןכולל דיורעבודה עם ילדים עם שיתוק מוחי. ליווי וסיוע בתוך סדר היום של הילדים במסגרות השונות.יוכי 0508844094חינוך מיוחד
גני חינוך מיוחדנתניהכולל דיורסיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.הודיה 0508884828חינוך מיוחד
כפר עידודנתניהכולל דיורסיוע לצוות הטיפולי-מקצועי במרכז תעסוקה בכפר וליווי הדיירים בביצוע העבודות.הודיה 0508884828חינוך מיוחד
אלו"טפרדס חנהללא דיורסיוע בהוסטל לאוטיסטים. דאגה וסיוע לכל צרכי הדיירים לרבות עזרה פיזית בביצוע פעולות בסיסיות.הודיה 0508884828חינוך מיוחד