שירות לאומי בירושלים-

בתחומי בריאות, חינוך, בטחון ועוד

יש ללחוץ על הלשונית לאיזור המתאים בארץ

ולדפדף בחוברת המתאימה לאיזור

רכזת: אביגיל חורי טלפון: 050-8884562

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
בית שמשהמכללה לשוטריםללא דיורתפקיד אדמיניסטרטיבי, כולל עבודה על מחשב
בית שמשטיפת חלבללא דיורתפקיד אדמיניסטרטיבי, כולל קבלת קהל ומענה טלפוני
בית שמשמכבי שירותי בריאותללא דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית
בית שמשקופת חולים מאוחדתללא דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית
בית שמששירותי בריאות כלליתללא דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית
ירושליםהמשרד לשיוויון חברתיכולל דיורמשרד ממשלתי. סיוע משרדי ולוגיסטי במחלקות השונות:
ירושליםבית חולים איתניםכולל דיורהדרכה, ליווי וסיוע בהפעלת הילדים הילדים במהלך היום.
ירושליםוהדרתכולל דיורסיוע חברתי לקשישים
ירושליםמעון ויצ"וכולל דיורעבודה עם ילדים בגילאי 2-3. גם ילדי רווחה. עסודה מעניינת ומגוונת

רכזת: אורטל שלמה  טלפון: 050-8289311

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
ירושליםהמשרד לבטחון פניםללא דיורעבודה אדמיניסטרטיבית כולל מענה טלפוני.
ירושליםמשטרת ישראלללא דיורעבודה אדמיניסטרטיבית במחלקות השונות
ירושליםמשרד החינוךכולל דיורעבודה משרדית בסביבה ממוחשבת ומתקדמת.
ירושליםמשרד הרווחהללא דיורתפקיד אדמיניסטרטיבי במחלקות השונות במשרד.

רכזת: יעל חגי טרייטל   טלפון: 050-8440567

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
ירושליםחט"ב ארץ הצביכולל דיורסיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות2
ירושליםתיכון אורט בית הערבהתקן ביתתיכון תעשייתי לנוער בסיכון. סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות1
ירושליםמקלט לנשים מוכות- ויצוכולל דיורסיוע כחלק מהצות המקצועי בצמוד לילדים במסגרות החינוכיות במקלט.1
ירושליםבי"ס כי"ח חינוך מיוחדכולל דיורלתלמידים בעלי ליקויי שמיעה. סיוע לצוות וסיוע לימודי-חברתי בכיתות1

רכזת: חן בן שלום טלפון: 050-8440546

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
ירושליםגן ווראיטי חינוך מיוחדכולל דיורגן לילדים בעלי צרכים מיוחדים. סיוע בהתנהלות בגן והשתלבות בצוות החינוכי-טיפולי.
ירושליםמקלט לנשים מוכותכולל דיורעבודה כחלק מהצות המקצועי בצמוד לילדים במסגרות החינוכיות אשר נמצאות במקלט.
ירושליםמרפא לנפש- חרדיםללא דיור
ירושליםעמותת שק"לכולל דיורליווי בעלי המוגבלויות במהלך יומם במפעלי התעסוקה/ בדיור.
ירושליםרמת שלמהללא דיור
קופ"ח כללית בית שמשבית שמש

רכזת: נעמי ג'אנה/מעיין שוקרון  טלפון: 050-8881427

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמספר מקומות פנויים
ירושליםבי"ח הדסה עין כרם והר הצופיםכולל דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית
ירושליםמשרד הקליטהללא דיורמתן סיוע והכוונה טלפונית לעולים ולפונים

רכזת: אילה האוזי טלפון: 050-8568883

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקידמפר מקומות פנויים
ירושליםבי"ס הדביר החדש חנ"מכולל דיורחינוך מיוחד בינוני קשה.סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות.
ירושליםבי"ס ממ"ד דוגמאכולל דיורהתפקיד כולל סיוע לצוות בית הספר וסיוע לימודי-חברתי בכיתות. (שירות בעליה)
ירושליםגן המניין הקהילתי עין כרםכולל דיורגן חינוכי אקולוגי. התפקיד כולל סיוע לצוות הגן בטיפול בילדים
ירושליםהאגף לבירור יהדותללא דיורעבודה אדמיניסטרטיבית בענייני גיור והוכחת יהדות
ירושליםלב ישראלכולל דיורמדרשת ערב לבנות צרפתיות. תפקיד הדרכתי .
ירושליםמעונות נעמתכולל דיורסיוע לצוות המעון בטיפול בילדים
ירושליםשרותי בריאות כלליתכולל דיורסיוע לרופא/ סיוע לאחות /מזכירות רפואית