מתנדבת יקרה,

במסמך הבא מספר דגשים חשובים לקראת כניסתך לדירת שירות.

 יש לקרוא את המסמך בעיון

(3 עמודים, יש להתקדם עם החץ בתחתית העמוד)

, ורצוי לשתף את ההורים במידע, ובסופו לחתום דיגיטלית בטופס.

.חתימתך מהווה אישור שקראת את המסמך ומשלימה את תהליך שיבוצך בדירת שירות של שיל"ת

    מאשרת קריאת והבנת הנהלים