החזון

עמותת שלומית תמשיך להיות שותפה בבניית אזרחות טובה בחברה רב תרבותית ותהווה בבואה של החברה הישראלית במיטבה.

היעוד

הפעלת צעירות וצעירים בעלי פטור מצה"ל המסוגלים להתנדב, להשתלב, לתרום ולהיתרם בשירות הלאומי והאזרחי, באמצעות יצירת תהליך המעצב חוויה חיובית, העצמה ושייכות למסגרת בה הוא מתנדב, על ידי צוות מקצועי וערכי.

ערכים מרכזיים

  • אנושיות – האדם במרכז
  • יושר, יושרה והוגנות
  • פלורליזם וא-פוליטיות
  • מצוינות מקצועית
  • למידה וחדשנות
  • אחריות וסולידריות

עקרונות פעולה

  • מחויבות ערכית
  • מומחיות מקצועית
  • מצוינות ניהולית
  • איתנות כלכלית